Ylimääräinen jäsenkokous 3.11.2021

12.10.2021

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN JÄSENKOKOUKSEEN


AIKA: KE 3.11.2021 klo 18:30

PAIKKA: Turun Messukeskus, kokoustila 1-2, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU


ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Esityslistan hyväksyminen

  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 7§:n mukaisesti

  6. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

  7. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat vuodelle 2022

  8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

  9. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat

  10. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!

Hallitus


HUOM!

Kokous siirretään tarvittaessa etäyhteydellä järjestettäväksi ja mahdollisesta muutoksesta informoidaan: sähköpostitse niille yhdistyksen jäsenistä, joiden sähköpostiosoite on Omakissajärjestelmässä, yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.turok.fi ja yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram).