Sääntömääräinen syyskokouskutsu

21.08.2021
AIKA: KE 15.09.2021 klo 18:15

PAIKKA: Turun Messukeskus, kokoustila 1-2, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esityslistan hyväksyminen

 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 7§:n mukaisesti

 6. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

 7. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat vuodelle 2022

 8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2022 ja jäsenhankintakampanjasta vuodelle 2021

 9. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 10. Sääntömuutos* lisäys 15§

 11. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 12. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus


HUOM!

Kokous siirretään tarvittaessa etäyhteydellä järjestettäväksi ja mahdollisesta muutoksesta informoidaan: sähköpostitse niille yhdistyksen jäsenistä, joiden sähköpostiosoite on Omakissajärjestelmässä, yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.turok.fi ja yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram).