Syyskokouskutsu 2023 

09.08.2023

Sääntömääräinen syyskokous 2023

Aika: TI 10.10.2023 klo 18.00

Paikka: Turun Messukeskus, kokoustila 1-2, Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 7§:n mukaisesti
 6. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
 7. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat vuodelle 2024
 8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2024 ja jäsenmaksukampanjasta vuodelle 2023
 9. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 10. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 11. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus