Kevätkokouskutsu ja sääntömuutosehdotukset

10.03.2021

  Turun Rotukissayhdistys - Åbo Raskattförening TUROK ry:n

  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUSKUTSU


  AIKA: KE 05.05.2021 klo 18:15

  PAIKKA: Google Meet etäyhteys, linkki toimitetaan ilmoittautuneille (ilmoittautumisohje alla). Fyysinen osoite: Turun Messukeskus, kokoustila 1-2, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU


  Kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen: lähetä ilmoittautuminen 21.04.2021 mennessä sähköpostitse hallitus@turok.fi


  ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Esitellään vuoden 2020 toimintakertomus

6. Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Sääntömuutokset * 

 • muutosehdotus 4§

 • muutosehdotus 6§

 • muutosehdotus 7§

 • lisäys 7§

 • lisäysehdotus 7§

 • muutos- ja lisäysehdotus 11§

 • muutosehdotus 12§

 • lisäysehdotus 15§

10. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen


   Tervetuloa!

   Hallitus


   * Sääntömuutokset ovat ladattavissa alta


   HUOM!

   Koronatilanteesta johtuen kokoukseen sovelletaan lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020, 4§, seuraavasti:

  • Kokouksen ajankohtaa on myöhennetty yhdistyksen säännöissä mainitusta

  • Kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen

  • Kokous siirretään tarvittaessa etäyhteydellä järjestettäväksi, ja mahdollisesta muutoksesta informoidaan: sähköpostitse niille yhdistyksen jäsenistä, joiden sähköpostiosoite on Omakissajärjestelmässä, yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.turok.fi ja yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram)