Kevätkokouskutsu 2023

13.03.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUSKUTSU

AIKA: KE 10.05.2022 klo 18:00

PAIKKA: Turun Messukeskus, kokoustila 1-2, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Esityslistan hyväksyminen

  5. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022

  6. Esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022 ja toiminnantarkastuskertomus

  7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  8. Tarkennetaan maksettavia näyttelykohtaisia palkkioita

  9. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat

  10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus