TUROKin kevätkokous 4.5.2022 klo 18:30

21.04.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUSKUTSU

AIKA: KE 04.05.2022 klo 18:30

PAIKKA: Turun Messukeskus, kokoustila 1-2, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Esityslistan hyväksyminen

  5. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021

  6. Esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2021 ja toiminnantarkastuskertomus

  7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  8. Tarkennetaan ylimääräisessä jäsenkokouksessa 3.11.2021 tehtyä päätöstä yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

  9. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat

  10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

HUOM! Kokous siirretään tarvittaessa etäyhteydellä järjestettäväksi ja mahdollisesta muutoksesta informoidaan: sähköpostitse niille yhdistyksen jäsenistä, joiden sähköpostiosoite on Omakissajärjestelmässä, yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.turok.fi ja yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram).