Sääntömääräisestä kevätkokouksesta

25.05.2021

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 5.5.2021 etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä pitkä liuta sääntömuutoksia. Yhdistyksen sääntöjä oli ajantasaistettu viimeksi vuonna 1997.

Sääntömääräisten asioiden käsittelyissä keskusteltiin yksityiskohtaisesti yhdistyksen viime vuoden hallinnosta, jossa toiminnantarkastajienkin havaintojen mukaan oli tarkennettavaa. Esimerkiksi hallituksen pöytäkirjat nrot 1-6 olivat osin puutteellisia, jonka vuoksi toiminnantarkastajille aiheutui tavanomaisesta poikkeavaa selvitystyötä. Viitteitä väärinkäytöksistä ei kuitenkaan ilmennyt.

Tilinpäätös oli alijäämäinen, johon osaltaan vaikutti edelleen vuoden 2019 Scandinavian Winner -näyttelyn järjestäminen, mutta myös ylimääräiset kulut, joita aiheutui perintään siirtyneistä laskuista. Marraskuun 2020 näyttely ei tuottanut voittoa, sillä tapahtuma järjestettiin ilman yleisöä, jonka vuoksi pääsymaksuista kertyneet tulot jäivät saamatta. Näyttelyssä ei myöskään järjestetty arpajaisia. Yhdistyksen taloustilanne kokonaisuudessaan on kuitenkin hyvä.

Yhdistyksen sääntöihin tehtiin tarkennuksia ja muutoksia, joista osa oli 2000-luvun lainsäädännön muutosten vaatimaa. Kaikki sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti. Konkreettisimmat muutokset liittyivät yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdan pidentämiseen (jatkossa pidettävä toukokuun loppuun mennessä, aiemmin maaliskuun), hallitukseen ehdolle asettuvan ja hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen, viittaukset tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan korvattiin toiminnantarkastuksen ja toiminnantarkastajan termistöin ja jatkossa säännöt sallivat yhdistyksen kokouksen järjestämisen myös etäyhteydellä. Lisäksi vahvistettiin päätös, jossa liittokokousedustajan on annettava liittokokousäänensä yhdistykselle. Asiasta oli päätetty jo kevätkokouksessa vuonna 2018, mutta kirjaus pöytäkirjassa oli osittain puutteellinen eikä sääntömuutosta oltu viety yhdistyksen sääntöihin.

Kevätkokouksen pöytäkirja on ladattavissa alta ja yhdistyksen päivitetyt säännöt julkaistaan verkkosivuilla Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyn jälkeen. Muutosilmoitus on toimitettu em. rekisterinpitäjälle 8.5.2021.